Projekty w trakcie realizacji

Rozpoczeliśmy pracę nad inowacyjnym systemem zarządzania testami automatycznymi

System składa się z następujących modułów:

1.      QAWorker – moduł odpowiedzialny za uruchamianie testów w środowisku klienta w określonych przedziałach czasowych i z określonymi parametrami.

2.      QAConsole – moduł WWW do zarządzania środowiskiem testów

3.      QAGenerator – moduł składający się z dwóch komponentów:

a.      do generowania danych testowych wymaganych jako dane wejściowe do testów

b.      pobierających dane z określonych baz danych:

                                                              i.    MS SQL

                                                            ii.     ORACLE

                                                          iii.      MySQL

                                                          iv.     Postgress

                                                            v.    Sybase

                                                          vi.     Inne

Moduł ten będzie parametryzowany odpowiednimi zapytaniami SQL które będą pobierać odpowiednie dane z baz danych

 

4.      QAIntegrator – moduł integrujący system do zarządzania i uruchamiania testów ze znanymi systemami do zarządznia przypadkami testowymi:

a.       Bugzilla i moduł Testopia

b.      TestLink

c.       HP Application Lifecycle Management

 

1.1.1     QAWorker

QAWorker to jądro systemu zarządzania testami automatycznymi. Moduł ten będzie wykonany jako usługa systemu Windows która będzie wykonywała określone zadania jakie będą zapisane w bazie danych zleceń.

Moduł będzie potrafił uruchamiać skrypty testów automatycznych wykonane w technologiach:

 • IMacros
 • JMeter
 • Selenium IDE
 • Selenium WebDriver – zostanie utworzony własny parser skryptów
 • Inne do zastanowienia

Z każdego uruchomienia dowolnego skryptu moduł będzie wykonywał analizę logów i ich standaryzację i zapis do bazy danych systemu QA

 

Do zarządzania będzie służył moduł QAConsole

 

 

1.1.2     QAConsole

Frontend aplikacji z logowaniem dla użytkowników z podziałem na role:

 • Administrator – z możliwością pełnej konfiguracji całego systemu
 • Manager – z możliwością pełnego zarządzania testami: modyfikacja przypadków, dodawania testów integracja z systemami zewnętrznymi
 • Operator – z możliwością uruchomienia poszczególnych testów
 • Reporer – z możliwością pobierania wyników testów

 

Konsola będzie udostępniała następujące funkcjonalności:

 • Zarządzanie użytkownikami i ich poziomem dostępu z możliwością pobrania importu użytkowników z CSV lub Active Directory
 • Zarządzanie projektami i przypadkami testowymi: w module dla każdego projektu będzie można stworzyć listę przypadków testowych z których będzie można budować różne struktury przepływu. Będzie możliwość importu przypadków z systemów zewnętrznych za pomocą modułu QAIntegrator.

 

 • Uruchamianie przypadków testowych zarówno ręczne jak i określenie harmonogramu:
  • Zlecenie uruchomienia wszystkich przypadków dla projektu
  • Zlecenie uruchomienia wszystkich przypadków dla planu
  • Zlecenie uruchomienia poszczególnych przypadków

 

 • Zarządzanie raportami: po skończonych testach będzie możliwość:
  • wygenerowania raportu,
  • skonfigurowanie automatycznego powiadamiania wysyłania raportu zarówno cząstkowego z uruchomienia poszczególnego przypadku, planu lub projektu jak i podsumowującego całe wykonane testy
 • Zarządzanie integracją z systemami zewnętrznymi

 

1.1.3     QAGenerator

Moduł odpowiedzialny za pobieranie danych wejściowych z systemów udostępnionych przez klienta za pomocą dostępu do baz danych i zapytań SQL

Dodatkowo w module będzie możliwość generowania danych typu: PESEL, NIP, REGON, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NUREM DO itd.

 

1.1.4     QAIntegrator

Moduł odpowiedzialny za warstwę integracyjną z systemami zewnętrznymi do zarządzania przypadkami testowymi.

Moduł będzie umożliwiał:

 • Import planów, przypadków testowych do systemu
 • Export wyników z testów do systemów zewnętrznych.

Moduł będzie integrował się z innymi systemami za pomocą interfejsów: SOAP, XML-RPC, bezpośredni dostęp do bazy danych lub w inny udokumentowany przez dostawcę systemu z którym mamy wykonać integrację

1.2    Technologia wykonania:

Interfejs WWW zostanie wytworzony w PHP z użyciem PHP i HTML5

Inne moduły C#

Zajeliśmy się  rozwojem aplikacji do obsługi stacji benzynowych. Powstaje zupełnie nowa wersja aplikacji PetrOil pod nową nazwą SMPETRO.

Aplikacja jest tworzona w C# i oparta o współpracę z bazą danych MS SQL. Aplikacja jest tworzona od nowa z pominięciem poprzednich źródeł do których nie mamy praw autorskich. Oczywiście jak poprzednia wersja, aplikacja będzie składała się z komponentów:

 • usługi do komunikacji ze sterownikiem dystrybutorów - SMPETRO SERVICE
 • aplikacji stanowiska kasowego - SMPETRO POS
 • komputera do obsługi wewnętrznej stacji paliw z autoryzacją kartami - SMPETRO POS AUTO
 • dedykowanej aplikacji do obsługi restauracji przy stacji paliw SMGASTRO KDS

Nowością w nowej wersji będzie współpraca z różnymi sterownikami  PETROMIS, NOVASTER do obsługi stacji oraz obsługa dodatkowych programów finansowo-księgowych ERP-XL, OPTiMA.

Do oprogramowania zostanie dołączony moduł diagnostyczny oraz moduł administratorski.

Nowością będzie wysyłanie raportów dziennej obsługi do centrali gdzie te raporty będzie można zaimportować do sytemu. raporty mogą być wysyłane automatycznie co określony czas jako email lub jako paczka TCP/IP

Zaletą nowego wersji oprogramowania będzie wsparcie dla aplikacji magazynowo-sprzedażową firmy COMARCH ERP-XL oraz OPTiMA. Pomysł na integracje obu systemów wziął się z faktu, iż aplikacja OPTiMA doskonale nadaje się do magazynu (dokumenty magazynowe, sprzedaż), ale z kolei nie jest aplikacją specjalistyczną, która w swoim zakresie posiadałaby obsługę stacji benzynowej.

 Niezwykłą zaletą oprogramowania będzie również obsługa sklepu na terenie stacji benzynowej. Jeden program będzie obsługiwał kompleksowo całą stację benzynową wraz z punktem gastronomicznym/restauracją.

Firma podjęła się stworzenia oprogramowania do obsługi warsztatu samochodowego.

Podstawowa funkcjonalność oprogramowania:

 1. Baza klientów (CRM)
 2. Rezerwacja wizyt
 3. Raporty z napraw
 4. Wystawianie faktur i rachunków uproszczonych
 5. Raport historii napraw dla danego samochodu lub klienta

Oprogramowanie zostanie zintegrowanie z oprogramowaniem Magazynowym SUBIEKT GT. Silnikiem Bazy danych jest MS SQL 2005 lub 2008.

Integracja z programem SUBIEKT GT umożliwia generowania dokumentów księgowych jak i obsługę magazynu bezpośrednio z programu AutoSerwis.

Jedynym wymaganiem jest posiadanie oprogramowania SUBIEKT GT oraz zakup interfejsu API dostępu do SUBIEKTA GT.

Oprogramowanie tworzone jest w technologi .NET (C#).

Oprogramowanie tworzone jest na zamówienie firmy Auto-Sylwesiuk i Elektro-Tech.

 

Oprogramowanie będzie zarówno korzystało z programu magazynowo-księgowego Subiekt jak również będzie możliwość zainstalowania jako samoistnego programu do umawiania wizyt w warsztacie samochodowym bez możliwości wystawiania faktur.

Początek strony