Zapewnienie jakości

SMSOFTWARE QA,

firma zrzeszająca grupę programistów i testerów posiadających dużą wiedzę na temat projektowania i wdrażania skomplikowanych systemów.

Oferujemy wysoką jakość i terminowość za rozsądną cenę.

Przede wszystkim zajmujemy się tworzeniem oprogramowania na zamówienie klienta. Tworzymy je zarówno w oparciu o własne projekty jak i te dostarczone przez klienta, możemy również dokonywać modyfikacji i rozszerzeń funkcjonalności w już istniejących systemach.

Tworzymy oprogramowanie oparte o technologie związane z językiem Java, mają zastosowanie niemal w każdej dziedzinie informatyki a ich popularność wciąż rośnie między innymi dzięki udoskonaleniom i innowacjom regularnie wprowadzanym przez ich twórców.

Mimo, że technologie związane z językiem Java stają się coraz popularniejsze i zdobywają przewagę na rynku to nie są w stanie zastąpić pewnych rozwiązań. Dlatego, aby móc realizować kompleksowe usługi programistyczne do tworzenia oprogramowania wykorzystujemy również technologie .NET firmy Microsoft, w szczególności tam gdzie potrzebna jest ścisła integracja naszego oprogramowania z systemami Windows, co za tym idzie tworzymy programy z wykorzystaniem języka C/C++, C# oraz VB.NET

Oprogramowanie dedykowane pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby zamawiającego dlatego namawiamy do zlecenia nam stworzenia oprogramowania specjalnie dla was!

Prześlij nam zapytanie i dowiedz się jakie warunki możemy zaoferować.

Oprócz tworzenia oprogramowania zajmujemy się również testami systemów jak i aplikacji klienta końcowego. Wykonujemy wszystkie rodzaje testów wspierając się zarówno narzędziami komercyjnymi jak i opensource.

 

 

http://smsoftware.pl

 

Dla firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania proponujemy wdrożenie systemy zarządzania błędami opartego na Bugzilli.

System ten umożliwia podział programu na:

 • komponenty - (do każdego komponentu możemy przypisać jego autora)
 • wersje - ten sam komponent może zawierać wiele wersji
 • kompilacje (builds) - każdy program posiada swoją unikalną kompilację po której można odszukać źródła programu

Do systemu Bugzilla polecamy wdrożenie Testopii do zarządzania przypadkami testowymi.

Wprowadzenie systemu umożliwia usprawnienie procesu testowania oprogramowania:

 Została zaprojektowana jako ogólne narzędzie do śledzenia przypadków testowych, pozwalające na powiązanie raportowania błędów z wynikami wykonania poszczególnych przypadków testowych. Testopia zapewnia zarówno centralne repozytorium przypadków testowych, usprawniające współpracę rozproszonych testerów, jak i system zarządzania.

Zalety narzędzia:
1) Zintegrowanie narzędzia do zarządzania przypadkami testowymi z systemem raportowania błędów:
- Wykorzystanie istniejących w Bugzilli definicji: products, components, versions, milestones etc.
- Logowanie tylko do jednego narzędzia.
- Korzystanie z praw nadanych użytkownikom w Bugzilli (+prawa nadawane w Testopii).
- Przyjazny interfejs użytkownika (od wersji 2.0 w górę).
- Możliwość tworzenia przypadków testowych wprost z istniejących w Bugzilli zgłoszeń.

2) Monitoring procesu testowego:
- Lepsza organizacja pracy testerów (możliwość przypisania przypadku testowego do testera, określenie przewidywanego czasu na wykonanie, rejestracja również pozytywnych wyników testów (a nie tylko negatywnych w Bugzilli)).
- Dostarczanie na bieżąco metryk nt. pracy zespołu testerskiego (np. ilość wykonanych przypadków testowych, czas wykonania retestów danego release'a) oraz jakości produktu (np. na temat stopnia pokrycia release'a testami).

3) Repozytorium testów:
- Zastąpienie arkuszy Excela.
- Rejestracja testów w sposób jednolity dla całej firmy.
- Usprawnienie pracy zespołu testowego.
- Stworzenie centralnego repozytorium dokumentacji testowej (plany testów, przypadki, scenariusze).

4) Możliwość współpracy z narzędziami do automatycznego testowania przez wykorzystanie protokołu XMLRPC (w praktyce webowe).

Przeglądy kodu to technika testowania oprogramowania przeprowadzana bardzo wcześnie na etapie projektowania jeszcze przed dynamicznym uruchomieniem produktu.

Błędy wykryte dzięki przeglądowi we wczesnej fazie cyklu tworzenia oprogramowania są zazwyczaj znacznie tańsze do usunięcia niż te wykryte podczas wykonywania testów (np. defekty znalezione w wymaganiach).

Przegląd może zostać wykonany w całości manualnie lub przy użyciu narzędzi.

Przegląd kodu manualny ma wiele wad ponieważ jego wynik jest ściśle uwarunkowany podejściem osoby która taką czynność wykonuje. Wynik działania jest zależny od predyspozycji, czasu podejścia i wielu innych czynników które nie dają obiektywnego rezultatu. Dlatego czynności manualne powinny kończyć się na etapie uzupełnienia kodu o komentarze.

Zalecane jest wykorzystywanie do przeglądów kodu narzędzi które podchodzą do problemu w sposób obiektywny i dający pewność że przegląd  jest wykonany prawidłowo. Oczywiście narzędzia też mają swoje mankamenty typu zbyt szczegółowe podejście do problemu, gdzie wynikiem działania będzie szereg ostrzeżenie nie mających wpływu na poprawne działanie systemu.

Korzyści przeglądów to:

 • wczesne wykrycie defektów i ich korekta,
 • poprawa produktywności rozwoju oprogramowania,
 • zredukowanie czasu potrzebnego na tworzenie oprogramowania,
 • zredukowanie czasu i kosztów testowania, zredukowanie kosztów cyklu życia,

Przegląd może również znajdować błędy które zostaną pominięte w dynamicznych testach po skompilowaniu aplikacji. Przegląd, analiza statyczna i dynamiczne testowanie mają te same cele - znajdywanie błędów.

Obie techniki uzupełniają się,  mogą znaleźć różne typy defektów efektywniej i wydajniej.

techniki dynamiczne znajdują raczej problemy spowodowane przez defekty to przeglądy kodu znajdują same defekty.

Typowe defekty są łatwiejsze do znalezienia poprzez przegląd niż przez testy dynamiczne: odchylenia od standardu, złe wymagania, wady projektowe, niedostateczna serwisowalność i zła specyfikacja interfejsów.

Polecane narzędzia:

 1. Cppcheck -  http://freshmeat.net/projects/cppcheck
 2. Splint - http://www.splint.org/

 

 

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie jakości tworzonych systemów przez firmy zewnętrzne.

Firma posiada zespół zajmujący się testowaniem oprogramowania. Członkowie zespołu posiadają wieloletnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania. Doświadczenie poparte jest odpowiednimi szkoleniami dostępnymi na naszym rynku. Członkowie zespołu są w trakcie zdobywania certyfikatu ISTQB.

 

Grupa poleca wykonanie testów aplikacji i systemów na zamówienie.

Wykonywanie testów przez firmę zewnętrzną przynosi same korzyści:

 1. powierzamy testy specjalistą posiadającym odpowiednie doświadczenie
 2. testami nie zajmują się osoby zaangażowane w proces produkcji. Pozbywamy się niebezpieczeństwa że testy będą wykonane tylko powierzchownie aby dotrzymać terminu wykonania projektu
 3. testami zajmują się specjaliści posiadający odpowiednie narzędzia raportowania których nie trzeba wdrażać w firmie. To obniża znacznie koszty projektu.
 4. grupa posiada narzędzia automatyzujące proces testowania -co podnosi dokładność jak i szybkość w realizacji procesu testowaniaGrupa może wykonać wszystkie możliwe poziomy testów:

 

 • akceptacyjne
 • funkcjonalne
 • wymagań
 • wydajnościowe
 • retesty - po wykonaniu poprawek
 • czarnej skrzynki - bez wglądu w kod
 • białej skrzynki - grupa musi posiadać dostęp do kodu celem zapoznania się z nim 

Dla firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania proponujemy wdrożenie systemy zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. System oparty jest o ZenTrack'a.

System ten umożliwia łatwą obsługę zgłoszeń serwisowych:

 

 • przypisanie zgłoszenia do konkretnej umowy serwisowej lub projektu
 • historia rejestrowanych działań w ramach zgłoszenia
 • rozdzielenie uprawnień na zgłaszającego i walidującego
 • powiadomienia email
 • powiadomienie sms  - opcja możliwa do dodania
 • przypominanie o upływających zgłoszeniach
 • przypominanie o upływających umowach serwisowych 

Testowanie określane jest jako proces "sprawdzania oprogramowanie w celu zweryfikowania, czy spełnia ono określone wymagania. Jest to również działanie zmierzające do wykrycia błędów" Zgodnie z tą definicją testowanie ma na celu wspomóc udoskonalanie produktu informatycznego.

W praktyce okazuje się że bardzo łatwo jest popełnić błędy podczas organizacji lub samego wykonywania testów. Błędy popełniane przez testerów najczęściej  wiążą się z następującymi kwestiami:

 

 • rola i cel testowania - komu ma służyć testowanie i jak ten proces ma być wykonany, jakie cele stawia się przed testami i testerami,
 • planowanie testowania - organizacja pracy zespołu testowego, wybór technik, metod i podstaw,
 • kwestie personalne - kto powinien, a kto nie, testować oprogramowanie? Cechy osobowości, umiejętności i predyspozycje osób wykonujących prace związane z QA (Quality Assurance)
 • specyfika pracy - projektowanie, wykonywanie i utrzymywanie testów - podejście i metodyka realizacji zadań i funkcji w procesie QA.

Firma wprowadziła do swojej oferty testy portali WWW.

W ofercie znajdują się zarówno testy funkcjonalności, bezpieczeństwa jak i wydajności danego portalu.

Do testów grupa używa licznych programów opensource:

 

 1. Selenium
 2. actiWate
 3. doIt
 4. canoo
 5. blerby
 6. jWebUnit
 7. IMacro
 8. autorskie rozwiązania
 9. JMeter

SMSOFTWARE QA,

firma zrzeszająca grupę programistów i testerów posiadających dużą wiedzę na temat projektowania i wdrażania skomplikowanych systemów.

Oferujemy wysoką jakość i terminowość za rozsądną cenę.

Przede wszystkim zajmujemy się tworzeniem oprogramowania na zamówienie klienta. Tworzymy je zarówno w oparciu o własne projekty jak i te dostarczone przez klienta, możemy również dokonywać modyfikacji i rozszerzeń funkcjonalności w już istniejących systemach.

Tworzymy oprogramowanie oparte o technologie związane z językiem Java, mają zastosowanie niemal w każdej dziedzinie informatyki a ich popularność wciąż rośnie między innymi dzięki udoskonaleniom i innowacjom regularnie wprowadzanym przez ich twórców.

Mimo, że technologie związane z językiem Java stają się coraz popularniejsze i zdobywają przewagę na rynku to nie są w stanie zastąpić pewnych rozwiązań. Dlatego, aby móc realizować kompleksowe usługi programistyczne do tworzenia oprogramowania wykorzystujemy również technologie .NET firmy Microsoft, w szczególności tam gdzie potrzebna jest ścisła integracja naszego oprogramowania z systemami Windows, co za tym idzie tworzymy programy z wykorzystaniem języka C/C++, C# oraz VB.NET

Oprogramowanie dedykowane pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby zamawiającego dlatego namawiamy do zlecenia nam stworzenia oprogramowania specjalnie dla was!

Prześlij nam zapytanie i dowiedz się jakie warunki możemy zaoferować.

Oprócz tworzenia oprogramowania zajmujemy się również testami systemów jak i aplikacji klienta końcowego. Wykonujemy wszystkie rodzaje testów wspierając się zarówno narzędziami komercyjnymi jak i opensource.

 

http://smsoftware.pl

Początek strony