Icon1 Icon2 Icon3 Icon4

Oprogramowanie na zamówienie

Tworzymy oprogramowanie ściśle dopasowane do Twoich potrzeb i wymagań. Zaprojektujemy i wykonamy dla Ciebie zarówno niewielką aplikację, jak również rozbudowane systemy. Oferujemy również rozbudowę, modyfikację oraz integrację istniejących rozwiązań.

Więcej...

Zapewnienie jakości

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie jakości tworzonych systemów/, aplikacji lub portali www przez firmy zewnętrzne.

Więcej...

Podpis kwalifikowany

Prowadzimy mobilny punkt rejestracji współpracując z kwalifikowanym centrum certyfikacji CENCERT. Wystawiamy certyfikaty kwalifikowane z wizytą u klienta. U nas otrzymasz kartę/token służący do generowania podpisów kwalifikowanych w 10 minut.

Więcej...

Partnerstwo Comarch

Prowadzimy sprzedaż oprogramowania firmy COMARCH,, specjalizujemy się we wdrożeniach, szkoleniach jak opiece nad oprogramowaniem COMARCH. Serdecznie zapraszamy do kontaktu celem otrzymania preferencyjnych warunków na oprogramowanie firmy COMARCH.

Więcej...

System obsługi stacji paliw SMPETRO

Prowadzimy sprzedaż oprogramowania do obsługi stacji paliw opartego na własnym rozwiązaniu. Aplikacja w pełni zintegrowania z systemem ERP XL firmy COMARCH.

Więcej... 

Comarch

Biuro Rachunkowe

Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się niezbędnym narzędziem w pracy każdego biura. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę operatora w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych baz (Klientów). Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch ERP Optima.

         

Zarządzanie Biurem Rachunkowym
Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe to narzędzie, które pozwoli Ci w prosty sposób zarządzać i nadzorować pracę Twojego biura oraz znacznie przyspieszy proces obsługi klienta, m.in. dzięki operacjom seryjnym pozwalającym na tworzenie, drukowanie oraz wysyłanie e-deklaracji dla wielu podmiotów równocześnie.

 

 • Raporty
  W programie sprawdzisz ile czasu poświęcają Twoi pracownicy dla przypisanych im klientów oraz jakie zadania wykonują. Na tej podstawie rozliczysz zarówno swoich klientów, jak i pracowników. W łatwy sposób sporządzisz także przekrojowe raporty, takie jak: dokumenty wprowadzone, dokumenty niezaksięgowane oraz czas pracy operatora dla wybranych firm/klientów (w programie dostępnych jest kilkanaście przekrojowych analiz).
 • Biblioteka dokumentów
  Klasyfikuj, przechowuj, dodawaj, modyfikuj wszystkie dokumenty dostarczone przez klientów, a także segreguj przenosząc je do dowolnych katalogów. Przechowuj wewnętrzne dokumenty Twojego biura - ustawy i rozporządzenia, interpretacje przepisów czy też wzory umów wykorzystywanych w obsłudze klientów, we wspólnym dla wszystkich pracowników katalogu.
 • Poczta elektroniczna
  Funkcjonalność pozwala na przypisywanie maili do konkretnych opiekunów danego klienta oraz na nadawanie wiadomościom priorytetów. Dodatkowo narzędzie umożliwi Ci prześledzić historię wszystkich zapisanych wiadomości.

 

Obsługa Klienta

 

Ewidencja ryczałtowa
W Module Księga Podatkowa poprowadzisz uproszczoną księgowość w oparciu o ewidencję przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ponadto automatycznie obliczysz deklarację PIT-28, którą następnie z wydrukujesz i wyślesz do Urzędu Skarbowego.

 

Księga Przychodów i Rozchodów

 

 • Księga Podatkowa (czytaj więcej>>)
  W module Księga Podatkowa poprowadzisz księgowość na zasadzie Księgi Przychodów i Rozchodów. Na podstawie zapisów w Księdze automatycznie wyliczysz deklaracje PIT-36, PIT-36L, które następnie wyślesz elektronicznie w formie e-deklaracji do Urzędu Skarbowego.
 • Rejestry VAT
  Dzięki rejestrom VAT przejrzysz wszystkie dokumenty zakwalifikowane do deklaracji VAT-7 w zadanym okresie. Jeżeli prowadzisz sprzedaż zagraniczną w rejestrach sprawdzisz faktury, które kwalifikują się do deklaracji VAT-UE.
 • Deklaracja VAT
  Comarch OPT!MA na podstawie zapisów w rejestrze VAT automatycznie policzy Twoją deklarację VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D. Bezpośrednio z programu wydrukujesz ją oraz wyślesz drogą elektroniczną do Twojego Urzędu Skarbowego.
 • Deklaracja PIT - 36
  Program na podstawie zapisanych w nim informacji automatycznie wyliczy za Ciebie deklarację roczną PIT-36, PIT-36L oraz wiele innych. Przygotowane dokumenty wyślesz drogą elektroniczną bezpośrednio z programu do Twojego Urzędu Skarbowego.

 

Księga Handlowa (czytaj więcej>>)

 

 • Plan Kont
  Moduł Księga Handlowa umożliwia stworzenie dowolnego, wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb danej firmy. Łatwy sposób budowy i poruszania się po planie kont pozwoli na szybkie sporządzanie późniejszych zestawień i analiz księgowo-finansowych.
 • Obroty i salda
  W Comarch ERP Optima sprawdzisz stan kont księgowych przeglądając zapisy prezentowane w obrotach i saldach. Zapisy te mogą powstawać z ręcznych księgowań na kontach lub automatycznie przy zastosowaniu schematów księgowych (wzorców księgujących). Dzięki funkcji bufora księgowego unikniesz pomyłek przy wprowadzaniu dekretów.
 • Zestawienia
  W programie zdefiniujesz dowolne zestawienia księgowe lub możesz wykorzystać istniejące. Zestawienia możesz wydrukować lub przenieść do arkusza kalkulacyjnego.
 • Rejestr VAT
  Dzięki rejestrom VAT przejrzysz wszystkie dokumenty zakwalifikowane do deklaracji VAT-7 w zadanym okresie. Jeżeli prowadzisz sprzedaż zagraniczną w rejestrach sprawdzisz faktury, które kwalifikują się do deklaracji VAT-UE.
 • Deklaracja VAT - 7
  Comarch OPT!MA na podstawie zapisów w rejestrze VAT automatycznie policzy Twoją deklarację VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D. Bezpośrednio z programu wydrukujesz ją oraz wyślesz drogą elektroniczną do Twojego Urzędu Skarbowego.
 • Deklaracja PIT - 36
  Program na podstawie zapisanych w nim informacji automatycznie wyliczy za Ciebie deklarację roczną PIT-36, PIT-36L oraz wiele innych. Przygotowane dokumenty wyślesz drogą elektroniczną bezpośrednio z programu do Twojego Urzędu Skarbowego.

 

Kadry i Płace (czytaj więcej>>)

 

 • Wypłaty pracowników
  Na liście wypłat pracowników w module Kadry i Płace znajdują się wszystkie informacje dotyczące wypłat i innych rozliczeń z pracownikami. Z jednego miejsca obejrzysz całą historię zarobków zatrudnionych, ich umowy, szczegółowe dane itd. W prosty sposób przyznasz swoim pracownikom dodatki, premie czy uwzględnisz potrącenia. Ponadto program współpracuje z aplikacją Płatnik oraz systemem SODiR.
 • Deklaracje pracowników
  W programie utworzysz jednocześnie deklaracje dla wszystkich pracowników oraz wyślesz je w formie e-deklaracji do Urzędu Skarbowego. Program umożliwia także pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

 

Środki trwałe (czytaj więcej>>)
Moduł Środki Trwałe pozwala Ci prowadzić pełną ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Z tego poziomu zaksięgujesz dokumenty środków trwałych. Dodatkowo program umożliwia Ci wykonywanie wielu wydruków w różnych przekrojach.

 

Współpraca BR z Klientem

 

 • Internetowa Wymiana Dokumentów z Klientem (czytaj więcej>>)
  Internetowa Wymiana Dokumentów umożliwia Ci bezpieczne przesyłanie dokumentów pomiędzy bazą klienta a Twojego biura rachunkowego (2 oddzielne miejsca). Dokumenty są wysyłane na serwery Comarch, skąd druga strona możne je wczytać do programu w dowolnym momencie. Taka forma przesyłania danych jest bardzo bezpieczna, gdyż dane są automatycznie szyfrowane w trakcie przesyłania.
 • Praca na wspólnej bazie danych
  Praca bezpośrednio na danych klienta jest możliwa w przypadku, gdy klient i biuro rachunkowe korzystają z Comarch ERP Optima w modelu usługowym (iComarch24). Rozwiązanie to umożliwia Ci korzystanie z Comarch ERP Optima w dowolnym czasie i miejscu z dostępem do Internetu bez potrzeby ponownego wprowadzania dokumentów klienta.
 • Praca rozproszona
  Comarch ERP Optima umożliwia Ci wymianę danych pomiędzy Twoim biurem a Twoimi klientami bez konieczności posiadania dostępu do Internetu. Pliki można wysłać i wczytać do programu za pomocą prostego mechanizmu.
 • Udostępnianie danych Klientom
  Dzięki Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera Twoi klienci mogą w każdej chwili połączyć się zdalnie i na bieżąco mieć wgląd w dane swojej firmy (płatności, podatki, zestawienia księgowe). Aplikacja umożliwia przeglądanie list w trybie tylko do odczytu, a więc bez możliwości modyfikacji danych przez klienta. Informacje w programie można wyświetlać w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. 

 

Twoja Społeczność Biur Rachunkowych
Społeczność Biur Rachunkowych zrzesza podmioty gospodarcze prowadzące działalność usługową i doradczą z zakresu księgowości oraz kadr i płac, posiadające oprogramowanie Comarch ERP Optima w wersji dla Biur Rachunkowych.

 

 • iKsięgowość24 (czytaj więcej>>)
  Zapewnij sobie skuteczną promocję biura rachunkowego oraz pozyskuj nowych klientów dzięki rejestracji w Społeczności Biur Rachunkowych.
  Dodatkowo masz zapewnioną:
  - obecność biura w wyszukiwarce usług księgowych i kadrowo-płacowych,
  - darmową usługę iFaktury24 dla Klientów Twojego biura,
  - promocję biura przez największego polskiego producenta oprogramowania – Comarch S.A.
 • iFaktury24 (czytaj więcej>>)
  Poleć swoim klientom program iFaktury24 i pozwól im wprowadzać faktury za Ciebie. Program pozwala na błyskawiczną wymianę dokumentów pomiędzy twoim Biurem Rachunkowym i klientami oraz bezpieczny import wprowadzonych faktur do programu Comarch ERP Optima – dokumenty są szyfrowane w trakcie przesyłania. Program jest całkowicie bezpłatny oraz dostępny w wersji online co pozwoli na obsługiwanie klientów bez względu na odległość pomiędzy klientem a Biurem Rachunkowym.

Comarch ERP Optima to program do obsługi mikro i małych firm działajacych w różnych branżach. 

Program Comarch ERP Optima to nowoczesny program wspomagający zarządzanie firmą. Posiada budowę modułową (kilkanaście zintegrowanych pracujących na jednej bazie danych aplikacji-modułów obsługujących różne obszary działalności przedsiębiorstwa), dzięki czemu Klient sam decyduje o wyborze niezbędnych dla niego funkcjonalności. Daje to również możliwość rozbudowy programu wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

 

Comarch ERP Optima znajduje wykorzystanie:

 • w małych firmach, potrzebujących obsłużyć podstawową działalność, tj. fakturowanie, prowadzenie książki przychodów i rozchodów, rozliczenie z urzędami (Pakiety linii START dla małych firm),
 • obsługuje zaawansowane procesy biznesowe średnich przedsiębiorstw.

W celu łatwiejszego i bardziej przejrzystego zapoznania się z programem moduły Comarch OPT!MA pogrupowane zostały ze względu na zakres wykorzystywania na: Handel i usługi, Zarządzanie, Księgowość, rozliczenia i kadry. Program posiada także bogaty zestaw narzędzi dedykowanych dla biur rachunkowych.

 

Dzięki Comarch ERP Optima prosto i szybko:

 • wystawisz faktury,
 • obsłużysz magazyn,
 • zaksięgujesz dokumenty,
 • naliczysz wypłaty,
 • rozliczysz się z urzędami,
 • poprowadzisz sklep internetowy…i wiele, wiele więcej.

 

Comarch ERP Optima to nowoczesny program wspomagający zarządzanie firmą, którego główne zalety to:

 • pełna integracja, czyli dane wpisujesz tylko jeden raz dzięki pracy na jednej bazie danych,
 • w miarę rozwoju firmy możesz dokupywać więcej modułów,
 • program zawsze zgodny z przepisami,
 • możliwość pracy jednostanowiskowej lub w sieci.

Ergonomiczny i przyjazny interfejs programu ułatwia pracę z systemem nie tylko zaawansowanym użytkownikom, ale i rozpoczynającym pracę z Comarch ERP Optima, którzy mogą korzystać z kontekstowej pomocy wbudowanej w program lub skorzystać z usługi Comarch ASYSTA

 

Funkcje systemu

Sprawdź funkcje programu! Dajemy ci gwarancję najlepszych rozwiązań. Przekonaj się, co możesz zyskać i jak ułatwić sobie pracę wybierając poszczególne moduły dla swojej firmy.

 

Opinie Klientów

Niezależnie od tego, jaką działalność prowadzisz i w jakiej branży działasz. Comarch ERP Optima to rozwiązanie dla Twojego biznesu. Chcesz się przekonać? Zobacz opinie Użytkowników na temat programu.

 

Rozwiązania dla Biur Rachunkowych

Prowadzisz Biuro Rachunkowe, jesteś Doradcą Podatkowym? Specjalnie dla Ciebie mamy narzędzie, które pozwoli Ci zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Przeczytaj więcej o rozwiązaniu doskonale dopasowanym do potrzeb biur rachunkowych.

 

Comarch ASYSTA

Stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga stosowania oprogramowania zawsze zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami, dlatego od lat oferujemy Comarch ASYSTĘ - pakiet korzyści, który otrzymuje Klient na okres jednego roku przy zakupie nowego programu Comarch. Po tym okresie można przedłużyć Comarch ASYSTĘ na kolejny rok, dokonując jej zakupu u Partnera Comarch.
Pakiet Comarch ASYSTA to>>

 

Wyróżnienia i nagrody

System Comarch ERP Optima otrzymał Rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Nadanie rekomendacji poprzedziła analiza programu przeprowadzona przez audytorów Stowarzyszenia. Potwierdzili oni, doceniana od lat przez użytkowników, wysoką jakość programu, jego zgodność z przepisami prawa podatkowego oraz Ustawą o Rachunkowości.

Comarch ERP Optima jako jedyny program do zarządzania firmą, został odznaczony prestiżowym godłem „TERAZ POLSKA” – nadawanym produktom najwyższej jakości.

Podczas ogólnoświatowej konferencji w 2004 r. Microsoft dla Partnerów System Comarch ERP Optima, jako jedyny z polskich programów otrzymał nagrodę „Winning Customers Award”.

 

Wymagania sprzętowe i programowe

Program Comarch ERP Optima jest zbudowany i pracuje w oparciu o najnowsze technologie informatyczne. Jest to 32 bitowa aplikacja pracująca w środowisku Windows. Graficzny interfejs Użytkownika oferuje komfort typowy dla aplikacji Windows, przy zapewnieniu możliwości obsługi programu wyłącznie za pomocą klawiatury.
pełen opis wymagań sprzętowych i programowych>>

Początek strony