PetrOil
PetrOil
PetrOil
PetrOil
PetrOil

PetrOil

 • 23 listopad 2007
 • 2055

Projekt został wykonany na zlecenie firmy Areno. Oprogramowanie zarządza sterownikiem dystrybutorów firmy Petromis.

Oprogramowanie składa się z dwóch modułów:

PETROIL Klient jest aplikacją do obsługi stacji paliw. Zarządzanie dystrybutorami odbywa się poprzez usługę programu do której może być podłączonych wielu klientów. PETROIL Klient umożliwia wykonanie następujących operacji:

 • zablokowanie, odblokowanie, uwolnienie dystrybutora,
 • praca wskazanego dystrybutora w trybie automatycznym z rejestrowaniem tankowań
 • praca wskazanego dystrybutora w trybie z buforem tankowań
 • praca w trybie ręcznym
 • odczyt liczników dystrybutorów
 • wyświetlanie zestawienia wydanego paliwa
 • wystawianie dokumentów sprzedaży
 • zhierarchizowany dostęp do programu (zróżnicowanie uprawnień użytkowników). W oprogramowaniu istnieją dwa predefiniowane typy użytkowników: kierownik i pracownik.

 

PETROIL Serwer jest aplikacją synchronizującą aplikacje klienta do obsługi stacji paliw. Jej zadaniem jest:

 • odczyt stanu dystrybutorów
 • ustawianie stanu dystrybutorów
 • zarządzanie dostępem do bufora tankowań
 • uwierzytelnianie operatorów
 • zapis operacji do bazy danych
 • współpraca z bazą danych SQL 2000 i 2005

Dodatkowe informacje

 • Klient: Areno
 • Data realizacji: 2007
Początek strony