Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 1 kwietnia 2013 roku wszyscy lekarze składają wnioski dotyczące ich praktyki lekarskiej w formie elektronicznej.

 

Bez podpisu elektronicznego lub bez profilu zaufanego ePUAP przedstawiciele takich zwodów jak lekarz, stomatolog, położna i pielęgniarka nie będą mogli zarejestrować praktyki lekarskiej, zmienić wpisu dotyczącego już istniejącej czy też wykreślić praktyki z rejestru.

 

CenCert razem z podpisem elektronicznym oferuje usługę dojazdu Mobilnego Punktu Rejestracji pod wskazany przez Państwa adres.

 

Naszego certyfikatu z bezpiecznym podpisem elektronicznym można używać od razu.

Początek strony